Abstract:
Любен, Васил и Невена Попови.
 
Creator:
фотоателие И. А. Карастоянов
 
Created:
1893
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450209
 
Subject:
портрет; AthPlus