Current View
Citation link:
Title:
Самородно злато и платина от Източна Стара планина : Автореферат / Данаил Янков Йовчев ; Науч. ръководител Веселин Ковачев.
 
Creator:
Йовчев, Данаил Янков; Ковачев, Веселин Василев науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на [дисертационен труд] за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", науч. направление: 4.4. Науки за Земята (Геология и проучване на полезни изкопаеми) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Злато [геология] Източна Стара планина.; Платина генезис, фации, формации и провинции. Източна Стара планина; Метали, благородни генезис, фации, формации и провинции. Източна Стара планина
 
*** *** ***
 
001:
001158130
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йовчев, Данаил Янков
 
245:
Самородно злато и платина от Източна Стара планина :| Автореферат /| Данаил Янков Йовчев ; Науч. ръководител Веселин Ковачев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 8.199 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
51 с. :| с цв. ил., к., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на [дисертационен труд]| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", науч. направление: 4.4. Науки за Земята (Геология и проучване на полезни изкопаеми)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Злато [геология]| Източна Стара планина.| Платина| генезис, фации, формации и провинции.| Източна Стара планина| Метали, благородни| генезис, фации, формации и провинции.| Източна Стара планина
 
700:
Ковачев, Веселин Василев| науч. ръководител