Current View
Citation link:
Title:
Онтогенеза на сложното изречение в българския език : Автореферат / Венера Георгиева Матеева-Байчева ; Науч. ръководител Юлияна Стоянова.
 
Creator:
Матеева-Байчева, Венера Георгиева; Стоянова, Юлияна Иванова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 05.04.11 "Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика)" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. "Бълг. ез." 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Психолингвистика.; Български език синтаксис.; Деца - доучилищна възраст.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Матеева-Байчева, Венера Георгиева
 
245:
Онтогенеза на сложното изречение в българския език :| Автореферат /| Венера Георгиева Матеева-Байчева ; Науч. ръководител Юлияна Стоянова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 386 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
36 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 05.04.11 "Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика)"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. "Бълг. ез."| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Психолингвистика.| Български език| синтаксис.| Деца - доучилищна възраст.
 
700:
Стоянова, Юлияна Иванова| науч. ръководител