Citation link:
Abstract:
Проф. д-р Цеко Торбов е изтъкнат български философ на правото и един от най-добрите познавачи и преводачи на съчиненията на И. Кант. Цеко Торбов като войник. На гърба на снимката има собственоръчно написано от него пояснение: ”Из казармения живот. Платца за учение.”
 
Created:
13.10.1918
 
Spatial:
Оряхово, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Семеен фонд Торбови
 
RightsHolder:
НБУ - ЦДАФ
 
Identifier:
F13800237120105
 
Subject:
1910; учен; войник; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopletstorbov