Abstract:
Майор Милко Мирков с офицери от Първи конен полк.
 
Created:
1914
 
Spatial:
Панчарево
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450195
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus