Current View
Citation link:
Title:
Семантико-функционални характеристики на подбудителния изказ в испанския и в българския език : Автореферат. / Росица Славова Райнова ; Науч. ръководител Евгения Вучева.
 
Creator:
Райнова, Росица Славова; Вучева, Евгения Тодорова науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", Спец.: 05.04.11 - Общо и сравнително езикознание (исп. ез.) СУ "Св. Климент Охридски" 2012; Библиогр. с. 43-44; Електронно копие [София СУ "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Езикознание, сравнително.; Испански език лексикология.; Български език лексикология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Райнова, Росица Славова
 
245:
Семантико-функционални характеристики на подбудителния изказ в испанския и в българския език :| Автореферат. /| Росица Славова Райнова ; Науч. ръководител Евгения Вучева.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл: 1,47 МВ)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
47 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", Спец.: 05.04.11 - Общо и сравнително езикознание (исп. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 43-44
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Езикознание, сравнително.| Испански език| лексикология.| Български език| лексикология.
 
700:
Вучева, Евгения Тодорова| науч. ръководител