Current View
Citation link:
Title:
Синергичен модел за професионално ориентиране и консунлтиране на деца и младежи със специфични потребности : Автореферат / Моника Борисова Богданова.
 
Creator:
Богданова, Моника Борисова
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "Доктор на пед. науки" по област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление 1.2 Педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Социална работа" 2014; Библиогр. с. 47-50; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Дефектология.; Професионално ориентиране.; Консултативна психология.; Социална педагогика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Богданова, Моника Борисова
 
245:
Синергичен модел за професионално ориентиране и консунлтиране на деца и младежи със специфични потребности :| Автореферат /| Моника Борисова Богданова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 36 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
50 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен "Доктор на пед. науки" по област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление 1.2 Педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Социална работа"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 47-50
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Дефектология.| Професионално ориентиране.| Консултативна психология.| Социална педагогика.