Citation link:
Abstract:
Д-р Любен Попов (прав от дясно на паметника). Лагер на Допълнителния македонски полк.
 
Created:
1916
 
Spatial:
Скопие
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450238
 
Subject:
лекар; армейски офицер; войник; лагер; AthPlus