Current View
Citation link:
Title:
Неогенска и съвременна геоморфогенеза на Люлин, Вискяр и Завалска планина : Автореферат / Радостина Емилова Ризова ; Науч. ръководител Георги Балтаков.
 
Creator:
Ризова, Радостина Емилова; Балтаков, Георги Кирилов науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: 01.08.03 "Геоморфология и палеогеография" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак. 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Палеогеография България.; Релеф, географски България.; Планини България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ризова, Радостина Емилова
 
245:
Неогенска и съвременна геоморфогенеза на Люлин, Вискяр и Завалска планина :| Автореферат /| Радостина Емилова Ризова ; Науч. ръководител Георги Балтаков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,33 MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
44 с. :| с цв. фотогр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: 01.08.03 "Геоморфология и палеогеография"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак.| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Палеогеография| България.| Релеф, географски| България.| Планини| България.
 
700:
Балтаков, Георги Кирилов| науч. ръководител