Abstract:
Акад. Никола Василев Михов.
 
Created:
1954
 
Spatial:
Панчарево
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Иван Пенков
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450354
 
Subject:
портрет; учен; AthPlus