Abstract:
Групов портрет на завършилите курса за командири на полкове.
 
Created:
1937
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450421
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus