Current View
Citation link:
Title:
Върху някои категории, свързани с категорията на локално компактните хаусдорфови пространства и непрекъснатите изображения : Автореферат / Елза Петрова Иванова ; Науч. ръководител Георги Д. Димов.
 
Creator:
Иванова, Елза Петрова; Димов, Георги Добромиров науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.5 Математика по науч. спец. 01.01.06 "Геометрия и топология" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2014; Библиогр. с. 21-29; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Топология.; Пространство.; Изображения [математика].
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Елза Петрова
 
245:
Върху някои категории, свързани с категорията на локално компактните хаусдорфови пространства и непрекъснатите изображения :| Автореферат /| Елза Петрова Иванова ; Науч. ръководител Георги Д. Димов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 339 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
ІІ, 29 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.5 Математика по науч. спец. 01.01.06 "Геометрия и топология"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2014
 
504:
Библиогр. с. 21-29
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Топология.| Пространство.| Изображения [математика].
 
700:
Димов, Георги Добромиров| науч. ръководител