Abstract:
Милосърдните сестри от Пловдивската католическа болница на гости при Недко Каблешков.
 
Created:
1925
 
Spatial:
с. Бойково, област Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491165
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208; оп. 1; а.е. 50; л. 25.
 
Subject:
посещение; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople