Citation link:
  • Библиография на литературната история и критика у нас за времeто от 1900-1910 год. /От Христо Герчев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев