Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Първият Общ работнически съвет. Георги Димитров, П. А. Марков, Ник. Харлаков, Г. Бакалов, Георги Кирков, Димитър Благоев, Г. Георгиев, П. Величков, М. Рафаелов.
 
Created:
1904
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160100
 
IsFormatOf:
Г ІІ 3200
 
Subject:
политик; работническо движение; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov