Citation link:
 • Смѣтка на душеприкащикы-тѣ и врѣменны настоятели за учебны-тѣ заведенія въ Габрово
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Смѣтка на душеприкащикы-тѣ В. Е. Априлова подадена Н. Н. Априлову
   • [с. 1]
   • [с.] 2 / 3
   • [с.] 4 / 5
   • [с. 6]
  • Смѣтка на душеприкащикы-тѣ В. Е. Априлова за Габровско-то училище и Духовно-то завѣщаніе В. Е. Априлова
   • [с. 7]
   • [с.] 8 / 9
   • [с.] 10 / 11
   • [с.] 12 / 13
   • [с.] 14 / 15
   • [с.] 16 / 17
   • [с.] 18 / 19
   • [с.] 20 / 21
   • [с.] 22 / 23
   • [с.] 24 / 25
   • [с.] 26 / 27
   • [с.] 28 / 29
   • [с.] 30 / 31
   • [с.] 32 / 33
   • [с.] 34 / 35
   • [с.] 36 / 37
   • [с.] 38 / 39
   • [с. 40]
  • Смѣтка на врѣменны-тѣ настоятели за учебны-тѣ заведенія въ Габрово
   • [с. 41]
   • [с.] 42 / 43
   • [с.] 44 / 45
   • [с.] 46 / 46 [47]
   • [с.] 48 / 49
   • [с.] 50 / 51
   • [с.] 52 / 53
   • [с.] 54 / 55
   • [с.] 56 / 57
   • [с.] 58 / 59
   • [с.] 60 / 61
   • [с.] 62 / 63
   • [с.] 64 / 65
   • [с.] 66 / 67
   • [с.] 68 / 69
   • [с.] 70 / 71
   • [с.] 72 / 73
   • [с.] 74 / 75
   • [с.] 76 / 77
   • [с.] 78 / 79
   • [с.] 80 / 81
   • [с.] 82 / 83
   • [с.] 84 / 85
   • [с.] 86 / 87
   • [с.] 88 / 89
   • [с.] 90 / 91
   • [с.] 92 / 93
   • [с.] 94 / 95
   • [с.] 96 / 97
   • [с.] 98 / 99
   • [с.] 100 / 101
   • [с.] 102 / 103
   • [с.] 104 / 105
   • [с.] 106 / 107
   • [с.] 108 / 109
   • [с.] 110 / 111
   • [с.] 112 / 113
   • [с.] 114 / 115
   • [с.] 116 / 117
   • [с.] 118 / 119
   • [с.] 120 / 121
   • [с.] 122 / 123
   • [с.] 124 / 125
   • [с.] 126 / 127
   • [с.] 128 / 129
   • [с.] 130 / 131
   • [с.] 132 / 133
   • [с.] 134 / 135
   • [с.] 136 / 137
   • [с.] 138 / 139
   • [с.] 140 / 141
   • [с.] 142 / 143
  • Бѣлѣжкы
   • [с.] 144
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]