Current View
Citation link:
Title:
Изграждане на имидж и бранд чрез медийни послания (въз основа на журналистическата практика 2005-2016 г.) : Автореферат / Соня Ганчева Игнатова ; Науч. ръководител Милко Петров
 
Creator:
Игнатова, Соня Ганчева; Петров, Милко Димитров науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, Научна специалност "Журналистика - Изграждане на имидж" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"; Библиогр. с. 57-59; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Средства за масова информация влияние в политиката България.; Пропаганда.; Политическа информация.; Маркетинг приложение в политиката България.
 
*** *** ***
 
001:
001158501
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Игнатова, Соня Ганчева
 
245:
Изграждане на имидж и бранд чрез медийни послания (въз основа на журналистическата практика 2005-2016 г.) :| Автореферат /| Соня Ганчева Игнатова ; Науч. ръководител Милко Петров
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 731.4 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
62 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, Научна специалност "Журналистика - Изграждане на имидж"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"
 
504:
Библиогр. с. 57-59
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Средства за масова информация| влияние| в политиката| България.| Пропаганда.| Политическа информация.| Маркетинг| приложение| в политиката| България.
 
700:
Петров, Милко Димитров| науч. ръководител