Current View
Citation link:
Title:
Мотивационни фактори за учене и ролята на учителя в юношеска възраст : Автореферат / Илияна Руменова Кираджиева ; Науч. ръководител Йоана Димитрова Янкулова ; Рец. Пламен Петров Калчев, Наталия Христова Александрова.; Motivational factors for learning and the teacher’s role in adolescence Iliyana Rumenova Kiradzhieva
 
Creator:
Кираджиева, Илияна Руменова; Kiradzieva, Ilijana Rumenova; Янкулова, Йоана Димитрова науч. ръководител; Калчев, Пламен Петров рец.; Александрова, Наталия Христова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление: 3.2 Психология (Пед. психология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, организационна, клинична и пед. психология"; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Ученици психология.; Юноши психология.
 
*** *** ***
 
001:
001176113
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кираджиева, Илияна Руменова
 
245:
Мотивационни фактори за учене и ролята на учителя в юношеска възраст :| Автореферат /| Илияна Руменова Кираджиева ; Науч. ръководител Йоана Димитрова Янкулова ; Рец. Пламен Петров Калчев, Наталия Христова Александрова.
 
246:
Motivational factors for learning and the teacher’s role in adolescence| Iliyana Rumenova Kiradzhieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 747.4 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
40 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление: 3.2 Психология (Пед. психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, организационна, клинична и пед. психология"
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Ученици| психология.| Юноши| психология.
 
700:
Kiradzieva, Ilijana Rumenova| Янкулова, Йоана Димитрова| науч. ръководител| Калчев, Пламен Петров| рец.| Александрова, Наталия Христова| рец.