Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров в работния си кабинет в хотел ”Люкс”.
 
Created:
1934
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160187
 
IsFormatOf:
Г ІІ 77
 
Subject:
политик; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov