Citation link:
Abstract:
Обект на инженер Щерю Дамов. Каптаж, събирателна шахта.
 
Created:
1937
 
Spatial:
Поповец, Ени-махле, Долно-Ботевска община, област Хасково, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
фотоархив на Камен Дамов
 
RightsHolder:
Камен Дамов
 
Identifier:
F13948027610086
 
IsFormatOf:
KDAM_hydro0117
 
Subject:
1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOthings