Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик.Подсъдимите, охраната и защитниците в съдебната зала. Георги Димитров на последния ред вдясно, между двама полицаи.
 
Created:
21.09.1933
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160164
 
IsFormatOf:
Г І 184/1
 
Subject:
политик; съдебен процес; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov