Citation link:
Abstract:
Стоян Дринов (1883-1922) създава поетични и драматургични произведения за деца; преводач от руски и сръбски език. Сътрудничи на детската литературна периодика - ”Светулка”, ”Детска радост”, ”Пчелица”. Редактор на детското вестниче ”Люлка”. Мария Дринова (съпруга на Стоян Дринов) със сина си Людмил. София, 17.ІV.1918 г.
 
Creator:
фотография”Надежда” на К. Цветков, Панагюрище
 
Created:
21.VІІІ.1911 г.
 
Spatial:
Панагюрище, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Стоян и Людмил Дринови
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950154
 
IsFormatOf:
Инв. № Сн. 3010/2009
 
Subject:
1910; писател; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld