Citation link:
 • Юстина : Драма въ три дѣйствія съ прологъ и пѣсни
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригинална корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къмъ читателитѣ
   • [с. ІІІ]
  • Дѣйствующи лица на Пролога
  • Дѣйствующи лица на Піесата
   • [с. ІV]
  • Прологъ
   • Явленіе І
    • [с. V]
    • [с.] VІ
   • Явленіе ІІ
    • [с.] VІІ
   • Явленіе ІІІ
    • [с.] VІІІ
    • [с.] ІХ
   • Явленіе ІV
    • [с.] Х
  • Дѣйствіе пьрво
   • Явленіе І
    • [с. 11]
    • [с.] 12
   • Явленіе ІІ
   • Явленіе ІІІ
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Явленіе ІV
    • [с.] 16
   • Явленіе V
    • [с.] 17
   • Явленіе VІ
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
  • Дѣйствіе второ
   • Явленіе І
    • [с. 21]
   • Явленіе ІІ
    • [с.] 22
   • Явленіе ІІІ
    • [с.] 23
   • Явленіе ІV
    • [с.] 24
   • Явленіе V
    • [с.] 25
   • Явленіе VІ
   • Явленіе VІІ
    • [с.] 26
   • Явленіе VІІІ
    • [с.] 27
   • Явленіе ІХ
    • [с.] 28
   • Явленіе Х
    • [с.] 29
    • [с.] 30
  • Дѣйствіе трето
   • Явленіе І
   • Явленіе ІІ
    • [с. 31]
   • Явленіе ІІІ
   • Явленіе ІV
    • [с.] 32
   • Явленіе V
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Явленіе VІ
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • Явленіе VІІ
   • Явленіе VІІІ
    • [с.] 39
    • [с.] 40
  • Имената на Родолюбивитѣ Спомоществователи
   • [с. 41]
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]