Current View
Citation link:
Title:
Нови форми: виртуално семейство и онлайн протестни движения : Съвременни процеси и семейни трансформации Автореферат / Мариян Димитров Томов ; Науч. ръководител Милко Петров.
 
Creator:
Томов, Мариян Димитров; Петров, Милко Димитров науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" 2014; Библиогр. с. 33-38; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Семейство социални проблеми.; Информационно общество.; Обществени движения социални проблеми.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Томов, Мариян Димитров
 
245:
Нови форми: виртуално семейство и онлайн протестни движения :| Съвременни процеси и семейни трансформации| Автореферат /| Мариян Димитров Томов ; Науч. ръководител Милко Петров.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 988 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
39 л. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 33-38
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Семейство| социални проблеми.| Информационно общество.| Обществени движения| социални проблеми.
 
700:
Петров, Милко Димитров| науч. ръководител