Abstract:
Портрет на българско семейство в градско облекло.
 
Creator:
фотоателие ’’Ив. А. Карастоянов’’
 
Created:
1899
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13945504280263
 
Subject:
портрет; ателие; костюм; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups