Current View
Citation link:
Title:
Нагряване на космическа плазма от магнитохидродинамични вълни : Автореферат / Алберт Максимов Варонов ; Науч. ръководител Тодор Мишонов.
 
Creator:
Варонов, Алберт Максимов; Мишонов, Тодор Михайлов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.1 Физ. науки, науч. спец.: Теоретична и мат. физика СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Плазма.; Магнитна хидродинамика.; Космическа физика.
 
*** *** ***
 
001:
001158136
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Варонов, Алберт Максимов
 
245:
Нагряване на космическа плазма от магнитохидродинамични вълни :| Автореферат /| Алберт Максимов Варонов ; Науч. ръководител Тодор Мишонов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 125.8 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
7 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.1 Физ. науки, науч. спец.: Теоретична и мат. физика| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Плазма.| Магнитна хидродинамика.| Космическа физика.
 
700:
Мишонов, Тодор Михайлов| науч. ръководител