Current View
Citation link:
Title:
Моделиране и контрол на ИТ-стратегии в Държавната администрация : Автореферат / Ивайло Вл. Величков ; Науч. ръководител Петко Русков.
 
Creator:
Величков, Ивайло Вл.; Русков, Петко Русков
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. специалност 01.01.12 "Информатика" / СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по математика и информатика 2011; Библиогр. с. 36-38; Съдържа и Публ., свързани с темата на дис.; Електронно копие [София СУ "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Администрация автоматизация дисертации.; Административно-правни услуги дисертации.; Информационни и комуникационни технологии приложение в администрацията дисертации.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Величков, Ивайло Вл.
 
245:
Моделиране и контрол на ИТ-стратегии в Държавната администрация :| Автореферат /| Ивайло Вл. Величков ; Науч. ръководител Петко Русков.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл: 1,47 МВ)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
38 с. :| с табл., сх., диагр. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. специалност 01.01.12 "Информатика" /| СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по математика и информатика| 2011
 
504:
Библиогр. с. 36-38
 
505:
Съдържа и Публ., свързани с темата на дис.
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Администрация| автоматизация| дисертации.| Административно-правни услуги| дисертации.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в администрацията| дисертации.
 
700:
Русков, Петко Русков