Current View
Citation link:
Title:
Теории за време и пространство, основани на региони : Динамична релационна мереотопология Автореферат / Владислав Владимиров Ненчев ; Науч. ръководител Димитър Вакарелов.
 
Creator:
Ненчев, Владислав Владимиров; Вакарелов, Димитър Иванов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по науч. направление 4.5 Математика, науч. спец. 01.01.01 Математическа логика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Математическа логика и прил. й" 2014; Библиогр. с. 26-30; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Логика, символна и математическа.; Топология.; Космология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ненчев, Владислав Владимиров
 
245:
Теории за време и пространство, основани на региони :| Динамична релационна мереотопология| Автореферат /| Владислав Владимиров Ненчев ; Науч. ръководител Димитър Вакарелов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 624 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
30 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по науч. направление 4.5 Математика, науч. спец. 01.01.01 Математическа логика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Математическа логика и прил. й"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 26-30
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Логика, символна и математическа.| Топология.| Космология.
 
700:
Вакарелов, Димитър Иванов| науч. ръководител