Citation link:
  • Сборник в чест на професор Л. Милетич по случай 25-годишната му книжовна дейност : (1886-1911) От учениците му.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев