Abstract:
Йордан Стойчев Гецовски, словослагател и деец на БЗНС. 90-години на ХІХ в.
 
Created:
1890 - 1900
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080861
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 1023К; оп. 1; а.е. 3; л. 4.
 
Subject:
гражданско обединение; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople