Citation link:
Abstract:
Братята Никола и Димитър Шавкулови с майка си Евтимия.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450933
 
Subject:
1920; портрет; търговец; AthPlus