Citation link:
 • Уставъ на Българското търговско дружество в Тулча
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • I. Цѣль и наименование
   • [с. 1]
  • II. Акциитѣ
   • [с.] 2
   • [с.] 3
  • III. Управление
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • IV. Дължности на настоятелството
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]