• Граматика пољскога језика /Саставио Радован Кошутич.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев