Abstract:
Стоян Дринов (1883-1922) създава поетични и драматургични произведения за деца; преводач от руски и сръбски език. Сътрудничи на детската литературна периодика - ”Светулка”, ”Детска радост”, ”Пчелица”. Редактор на детското вестниче ”Люлка”. Младоженческа снимка на роднинско семейство на Дринови. София, 15.V.1888 г.
 
Creator:
фотограф Стоян Кацаров
 
Created:
1888 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Стоян и Людмил Дринови
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950152
 
IsFormatOf:
Инв. № Сн. 3020/2009
 
Subject:
1880; писател; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld