Current View
Citation link:
Title:
Дизайн на химерни антисенс олигонуклеотиди и начална оценка на тяхното използване за терапевтични цели : Автореферат / Екатерини Николаос Валсаматзи-Панайоту ; Науч. ръководител Роберт Димитров Пенчовски ; Рец. Таня Иванова Топузова-Христова, Иван Георгиев Иванов.; Design of chimeric antisense oligonucleotides and initial evaluation of their use for therapeutic purposes Aikaterini Nikolaos Valsamatzi-Panagiotou
 
Creator:
Валсаматзи-Панайоту, Екатерини Николаос; Valsamadzi-Panayotu, Ekaterini Nikolaos; Пенчовски, Робърт Димитров науч. ръководител; Топузова-Христова, Таня Иванова рец.; Иванов, Иван Георгиев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.3. Биол. науки (Генетика-Биоинформатика) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Генетика 2021; Библиогр. с. 61-63; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Нуклеинови киселини.; Молекулна биология.; Биоинформатика.; Генно инженерство.
 
*** *** ***
 
001:
001178174
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Валсаматзи-Панайоту, Екатерини Николаос
 
245:
Дизайн на химерни антисенс олигонуклеотиди и начална оценка на тяхното използване за терапевтични цели :| Автореферат /| Екатерини Николаос Валсаматзи-Панайоту ; Науч. ръководител Роберт Димитров Пенчовски ; Рец. Таня Иванова Топузова-Христова, Иван Георгиев Иванов.
 
246:
Design of chimeric antisense oligonucleotides and initial evaluation of their use for therapeutic purposes| Aikaterini Nikolaos Valsamatzi-Panagiotou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.416 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
68 с. :| с диагр., табл., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.3. Биол. науки (Генетика-Биоинформатика)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Генетика| 2021
 
504:
Библиогр. с. 61-63
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Нуклеинови киселини.| Молекулна биология.| Биоинформатика.| Генно инженерство.
 
700:
Valsamadzi-Panayotu, Ekaterini Nikolaos| Пенчовски, Робърт Димитров| науч. ръководител| Топузова-Христова, Таня Иванова| рец.| Иванов, Иван Георгиев| рец.