Abstract:
Плевен. Костницата в Скобелев парк по време на строеж.
 
Created:
1906-1907
 
Spatial:
Плевен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Дирекция ”Военноисторически музеи” – Плевен
 
Identifier:
F13516949900068
 
IsFormatOf:
B-V-0044
 
Subject:
музей; парк; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacespleven