Current View
Citation link:
Title:
Изграждане на бази данни за остойностяване на материалните екосистемни услуги, предоставяни от растителността във водосбора на р. Струмешница : Автореферат / София Борисова Костадинова ; Науч. ръководител Асен Иванов Асенов.
 
Creator:
Костадинова, София Борисова; Асенов, Асен Иванов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.4. Науки за земята, науч. спец.: Картография (Тематично геогр. картографиране - Геогр. информ. системи) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Картография и ГИС" 2019; Библиогр. с. 43-46; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Географски информационни системи.; Картография.; Хидробиология.
 
*** *** ***
 
001:
001154296
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Костадинова, София Борисова
 
245:
Изграждане на бази данни за остойностяване на материалните екосистемни услуги, предоставяни от растителността във водосбора на р. Струмешница :| Автореферат /| София Борисова Костадинова ; Науч. ръководител Асен Иванов Асенов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.472 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
46 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.4. Науки за земята, науч. спец.: Картография (Тематично геогр. картографиране - Геогр. информ. системи)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Картография и ГИС"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 43-46
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Географски информационни системи.| Картография.| Хидробиология.
 
700:
Асенов, Асен Иванов| науч. ръководител