Current View
Citation link:
Title:
Разкъсване на капки чрез охлаждане и нагряване на емулсии : Автореферат / Жулиета Недялкова Вълкова ; Науч. ръководители Славка Чолакова, Стоян Смуков.; Drop breakage by emulsion heating and cooling Zhulieta Nedyalkova Valkova
 
Creator:
Вълкова, Жулиета Недялкова; Valkova, Zulieta Nedjalkova; Чолакова, Славка Стоянова науч. ръководител; Смуков, Стоян науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.2. Хим. науки (Физикохимия - Макрокинетика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инж. химия и фармацевтично инженерство 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Дисперсни системи.; Емулсии.; Разделяне на смеси.
 
*** *** ***
 
001:
001140853
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вълкова, Жулиета Недялкова
 
245:
Разкъсване на капки чрез охлаждане и нагряване на емулсии :| Автореферат /| Жулиета Недялкова Вълкова ; Науч. ръководители Славка Чолакова, Стоян Смуков.
 
246:
Drop breakage by emulsion heating and cooling| Zhulieta Nedyalkova Valkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.647 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
36 с. :| с табл., цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.2. Хим. науки (Физикохимия - Макрокинетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инж. химия и фармацевтично инженерство| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Дисперсни системи.| Емулсии.| Разделяне на смеси.
 
700:
Valkova, Zulieta Nedjalkova| Чолакова, Славка Стоянова| науч. ръководител| Смуков, Стоян| науч. ръководител