Citation link:
 • ОкрՃжно писмо на Вселенскіитъ патріархъ, и на Свѧтїйтъ соборъ къмъ православно-то българско дՃховенство и народъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • ОкрՃжно писмо на вселенскій-тъ Патрїархъ и на свѧщеныйтъ соборъ къмъ православнїйтъ Българскїй народъ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • Антимъ милостїю божїею архиепископъ Константинополскїй новаго рима и вселенскїй Патриархъ!
   • [с. 14]
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • [Последни страници и корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]