Current View
Citation link:
Title:
Специфика на социално-педагогическото консултиране в интеркултурна среда : Ромска общност в град София Автореферат / Янна Димитрова Кирилова ; Науч. ръководител Нели Илиева Бояджиева.
 
Creator:
Кирилова, Янна Димитрова; Бояджиева, Нели Илиева науч. ръководител
 
Date:
2010 [issued] 2010.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Теория на възпитанието и дидактика, с шифър № 05.07.01. Специализиран науч. съвет по педагогика при ВАК, СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Нач. и предучилищна педагогика, Кат. "Социална педагогика и социално дело" 2010; Библиогр. под линия; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016]
 
Subject:
Социална педагогика България.; Консултативна психология България.; Роми образование и просвета България.
 
*** *** ***
 
001:
000661767
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кирилова, Янна Димитрова
 
245:
Специфика на социално-педагогическото консултиране в интеркултурна среда :| Ромска общност в град София| Автореферат /| Янна Димитрова Кирилова ; Науч. ръководител Нели Илиева Бояджиева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 43 MB)
 
260:
София,| 2010.
 
300:
59 с. ;| 16 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Теория на възпитанието и дидактика, с шифър № 05.07.01.| Специализиран науч. съвет по педагогика при ВАК, СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Нач. и предучилищна педагогика, Кат. "Социална педагогика и социално дело"| 2010
 
504:
Библиогр. под линия
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016]
 
650:
Социална педагогика| България.| Консултативна психология| България.| Роми| образование и просвета| България.
 
700:
Бояджиева, Нели Илиева| науч. ръководител