Current View
Title:
Синергизъм при растежа на гигантски мицели в трикомпомпонентни разтвори на повърхностно-активни вещества : Афтореферат / Гергана Станиславова Георгиева ; Науч. ръководители Петър А. Кралчевски, Красимир Д. Данов.; Synergistic growth of giant micelles in ternary surfactant solutions Gergana Stanislavova Georgieva
 
Creator:
Георгиева, Гергана Станиславова; Georgieva, Gergana Stanislavova; Кралчевски, Петър Атанасов науч. ръководител; Данов, Красимир Димитров науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2. Хим. науки" (Теоретична химия - макрокинетика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инженерна химия и фармацевтично инженерство 2018; Библиогр. с. 47-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Повърхностно-активни вещества.; Разтвори.; Мастни киселини.; Киселини, органични.
 
*** *** ***
 
001:
001143539
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Гергана Станиславова
 
245:
Синергизъм при растежа на гигантски мицели в трикомпомпонентни разтвори на повърхностно-активни вещества :| Афтореферат /| Гергана Станиславова Георгиева ; Науч. ръководители Петър А. Кралчевски, Красимир Д. Данов.
 
246:
Synergistic growth of giant micelles in ternary surfactant solutions| Gergana Stanislavova Georgieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 5.192 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
49 с. :| с цв. ил., диагр., табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2. Хим. науки" (Теоретична химия - макрокинетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инженерна химия и фармацевтично инженерство| 2018
 
504:
Библиогр. с. 47-49
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Повърхностно-активни вещества.| Разтвори.| Мастни киселини.| Киселини, органични.
 
700:
Georgieva, Gergana Stanislavova| Кралчевски, Петър Атанасов| науч. ръководител| Данов, Красимир Димитров| науч. ръководител