Citation link:
 • Сборникъ отъ аритметически задавки за употрѣбленіе въ I. чясть отъ числителница-та на А. Малининъ и К. Бурянинъ / Нарѣдилъ Хр. Д. Павловъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • І. Броеніе
   • 1. Словесно броеніе
    • [с. 5]
   • 2. Писмено броеніе
    • [с. 6]
  • ІІ. Дѣйствія съ цѣли числа
   • 3. Събираніе
    • [с. 7]
    • [с. 8]
    • [с. 9]
   • 4. Изважданіе
    • [с. 10]
    • [с. 11]
    • [с. 12]
   • 5. Задавкы за употрѣбленіе-то на скобы-тѣ при събираніе и изважданіе
    • [с. 13]
   • 6. За измѣненіе-то на сбора и разлика-та
    • [с. 14]
    • [с. 15]
   • 7. Умноженіе
    • [с. 16]
    • [с. 17]
    • [с. 18]
   • 8. Дѣленіе
    • [с. 19]
    • [с. 20]
   • 9. За измѣненіето на произведеніе и чястно-то
    • [с. 21]
    • [с. 22]
    • [с. 23]
   • 10. Задавкы за употрѣбленіе-то на скобы-тѣ при умноженіе и дѣленіе
    • [с. 24]
    • [с. 25]
   • 11. Общы задавкы на всичкы четыре дѣйствія
    • [с. 26]
    • [с. 27]
    • [с. 28]
    • [с. 29]
    • [с. 30]
  • ІІІ. Съставны именованны числа
   • 12. Раздробеніе
    • [с. 31]
    • [с. 32]
   • 13. Прѣврьщаніе
    • [с. 33]
   • 14. Събираніе
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с. 36]
   • 15. Изважданіе
    • [с. 37]
    • [с. 38]
    • [с. 39]
   • 16. Умноженіе
    • [с. 40]
   • 17. Дѣленіе
    • [с. 41]
    • [с. 42]
   • 18. Общы задавкы, кои-то ся относять на четыре-тѣ дѣйствія отъ именованны числа
    • [с. 43]
    • [с. 44]
    • [с. 45]
    • [с. 46]
    • [с. 47]
    • [с. 48]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]