Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет : Т. 12. / Ред. кол. Георги Чобанов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des sciences economoques et de gestion
 
Creator:
Чобанов, Георги Савов ред.; Владимиров, Желю Дечев ред.; Видолова, Мария Петрова ред; Седларски, Теодор Венков ред.; Милева, Соня Варадинова ред.; Станчева-Тодорова, Елеонора Петрова ред.; Добрев, Николай Борисов ред.; Николова, Елеонора Петрова ред.
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Пълното име на Соня Варадинова Милева е Соня Варадинова Милева-Божанова; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет :| Т. 12. /| Ред. кол. Георги Чобанов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des sciences economoques et de gestion
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 38 MB)
 
260:
2014.
 
300:
431 с. :| с ил.
 
500:
Пълното име на Соня Варадинова Милева е Соня Варадинова Милева-Божанова
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Чобанов, Георги Савов| ред.| Владимиров, Желю Дечев| ред.| Видолова, Мария Петрова| ред| Седларски, Теодор Венков| ред.| Милева, Соня Варадинова| ред.| Станчева-Тодорова, Елеонора Петрова| ред.| Добрев, Николай Борисов| ред.| Николова, Елеонора Петрова| ред.