Citation link:
 • За новобългарското азбуке : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 2 (1870), с. 9-29.
  • [с. 9]
  • [с.] 10
  • [с.] 11
  • [с.] 12
  • [с.] 13
  • [с.] 14
  • [с.] 15
  • [с.] 16
  • [с.] 17
  • [с.] 18
  • [с.] 19
  • [с.] 20
  • [с.] 21
  • [с.] 22
  • [с.] 23
  • [с.] 24
  • [с.] 25
  • [с.] 26
  • [с.] 27
  • [с.] 28
  • [с.] 29