Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров, Роза Димитрова и синът им Митя на разходка в парка Мешчерино.
 
Created:
1939
 
Spatial:
Русия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160236
 
IsFormatOf:
Г ІІ 4539
 
Subject:
политик; свободно време; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov