Current View
Citation link:
Title:
Интелигентни полицвитерйонни материали с приложение като превръзки за хронични рани : Автореферат / Констанс Емилова Русева ; Науч. ръководители Елена Василева, Антон Апостолов.
 
Creator:
Русева, Констанс Емилова; Василева, Елена Димитрова науч. ръководител; Апостолов, Антон Атанасов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.2. Хим. науки (Полимери) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Фармацевт. и прил. органична химия" 2019; Библиогр. под линия и в края на автореферата; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Превръзки.; Медицински материали.; Пластмаси приложение в медицината.
 
*** *** ***
 
001:
001167208
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Русева, Констанс Емилова
 
245:
Интелигентни полицвитерйонни материали с приложение като превръзки за хронични рани :| Автореферат /| Констанс Емилова Русева ; Науч. ръководители Елена Василева, Антон Апостолов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.073 MB )
 
260:
София,| 2019.
 
300:
48 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.2. Хим. науки (Полимери)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Фармацевт. и прил. органична химия"| 2019
 
504:
Библиогр. под линия и в края на автореферата
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Превръзки.| Медицински материали.| Пластмаси| приложение| в медицината.
 
700:
Василева, Елена Димитрова| науч. ръководител| Апостолов, Антон Атанасов| науч. ръководител