Citation link:
Abstract:
Центърът на града с изглед към църквата „Св. Димитър” и джамията.
 
Created:
1900 - 1910
 
Spatial:
Видин, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция ”Митко Лачев”
 
RightsHolder:
Семейство Поломски
 
Identifier:
F13971392320139
 
Subject:
градски пейзаж; църква; джамия; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesvidin