Abstract:
Акад. Стоян Аргиров (1869 - 1939) -филолог, историк, преводач, основоположник на библиотекознанието в България. Ръководи Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” от 1897 до 1936 г.Портрет на Стоян Аргиров (вторият вляво) със състуденти.
 
Creator:
фотоателие ”В.Велебни”
 
Created:
1893
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F13999885860030
 
Subject:
1890; учен; портрет; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople