Citation link:
  • Значение и заслуги на братия Миладинови : (Реч, държана в Академията по случай петдесетгодишнината от смъртьта на двамата братия, 12.I.1912) /От Д-р Ив. Д. Шишманов.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев