Citation link:
  • Историята на българския всекидневен печат 1877-1932 : (Принос) : Кн. 1. / Георги Николов.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев